Rots en water in de klas | anti-pest | versterkt het groepsgevoel

Rots en water in de klas | anti-pest | versterkt het groepsgevoel

Wat levert een Rots & Water traject met de klas op?

  • Meer harmonie in de klas
  • Betere communicatieve onderling
  • Onderling vertrouwen
  • Voorkomen van conflicten (anti-pest)
  • Een fijne sfeer in de klas.

  • Meer zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing
  • Sociale vaardigheden
  • Eigen keuzes leren maken

Je hoeft niet te wachten tot er een conflict is in de klas, Rots & Water wordt nu ook steeds meer preventief ingezet.

Rots: Je bent sterk, je kan durft je grenzen aan te geven, je hebt zelfvertrouwen en komt op voor jezelf.
Ben je té rotsig dan ervaar je snel stress, ben je druk, wil je gelijk hebben, zoek je ruzie of sluit je je af.
Water: Je bent sterk, je kan vrienden maken en houden, je houdt rekening met de ander en kan samenwerken. Je bedenkt oplossingen, praat en luistert.
Ben je té waterig dan heb je geen mening, onzeker en angstig, weet je niet
wat je wil of waar je grens is.

Anti- pest programma, Rots & Water is een wetenschappelijke methode om pesten te voorkomen en aan te pakken. Kinderen leren omgaan met pestgedrag en groepsdruk. Ze leren om voor zichzelf op te komen en voor een ander. Ook als de ander niet je beste vriend of vriendin is. Grenzen kan je voelen en zien van de ander, misschien wordt er ook over jouw grens heengegaan. Waarom zou je de ander pesten en wat zijn de gevolgen voor iemand die gepest wordt. Er is ook een mooie taak weggelegd voor de meelopers en wegkijkers. Samen staan we sterk en dit gevoel versterkt het groepsgevoel in de klas.


Rots- en Waterkracht zit in ons allemaal, maar vaak zijn ze nog niet in evenwicht. Het ene kind is wat
meer Rots, het andere kind wat meer Water. Als je Rots en Water als gereedschap in gaat zetten en
weet wanneer je ze kan toepassen voel je je STERK en RUSTIG tegelijk. Het is de kunst dit
gereedschap goed te gebruiken, passend bij het moment én wie je in aanleg bent. Je ontwikkelt zo je
eigen Veerkracht.

Rots en Water massage, tegelijk geven en ontvangen (harder of zachter aangeven)


Leren door DOEN
Tijdens een traject ligt de nadruk op ervaren. In de trainingen gaan we vooral doen en daarna
er over praten (reflecteren). De kinderen leren elkaar op een andere, nieuwe manier kennen en waarderen. Doordat ze leren hoe ze in een lastige situatie kunnen reageren en welk “gereedschap” ze daarvoor in kunnen zetten, neemt het (zelf)vertrouwen toe en verbetert de onderlinge relatie tussen de kinderen.

Wil je een op maat gemaakte offerte, mail mij dan maken we eerst een telefonische afspraak. Gelijk bellen kan ook op 06 27148466

De Rots en Water training voor de kinderen wordt gegeven door 2 trainers (bij voorkeur man en vrouw).

Juf Aletta: Wij zijn bij groep 2 met rots en water gestart aan het begin van het schooljaar als aanvulling op de gouden weken. Wij hebben ervaren dat rots en water hierop een goede aanvulling is omdat je voorzichtig contact met elkaar maakt, zowel oogcontact als fysiek contact. Daarnaast leer je dat het oké is om standvastig te zijn, maar dat meebewegen ook noodzakelijk is. De lessen rots en water die worden verzorgd door Veerkracht voor je kind hebben een goede balans tussen instructie, momenten van concentratie en beweging waardoor leerlingen actief betrokken blijven. Onze leerlingen gaan altijd met veel zin naar Rots en water. Matthijs en Vera hebben onze lessen verzorgd. Communicatie met hen loopt fijn en soepel. Wij geven les aan een zeer specifieke doelgroep waarbij reguliere lessen niet voldoende zijn. Matthijs en Vera staan open voor suggesties passend bij de doelgroep en doen er ook iets mee. Ze zijn goed in het (on the spot) aanpassen van activiteiten als ze even niet lopen.

Juf Marion: De afgelopen periode hebben Vera en Matthijs bij ons op school een training gedaan met groep 8 op school. De groep had een steuntje in de rug nodig. Even samen stilstaan en kijken waar we tevreden over zijn en waar we in willen groeien. De nadruk lag op het respect voor jezelf en voor de ander. Grenzen aanvoelen en daar naar handelen. We hebben goede weken achter de rug! De samenwerking verliep heel prettig.

Mooie focus oefening…een vlieg op je neus